Foto omschrijving

Maatwerkoplossing laboratorium software

De bedrijfsprocessen van een laboratorium in het oosten van Nederland zijn zo specifiek, dat hier geen standaard softwareoplossing voor mogelijk is. East4 B.V. heeft hier een maatwerk totaaloplossing voor geschreven.

Administratie

De administratieve handelingen (zoals orderintake, facturering, tijdregistratie en financiële administratie) worden geheel door onze software gestuurd. Hierbij zijn diverse koppelingen gemaakt met standaard programmatuur zoals Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, PDF en Fax.

Uitlezen schuifmaten, balansen en analyse apparatuur

Ook de apparatuur in het laboratorium wordt door ons aangestuurd. Hierbij zijn veel koppelingen geschreven, waarbij schuifmaten en balansen door onze software worden uitgelezen en waar analyseresultaten van diverse machines doorgegeven worden aan onze software. Vervolgens worden daar berekeningen op losgelaten en controles op uitgevoerd voordat gegevens worden weggeschreven. De resultaten van deze analyses, worden vervolgens automatisch in rapportages verwerkt en kunnen in diverse talen op papier, per e-mail of per fax worden verzonden naar de opdrachtgever(s).

Koppelingen

Voor de volgende analyses worden in het laboratorium machines gekoppeld met onze software:

 • Drukpers
 • Slijtweerstand
 • ICP
 • Zeefanalyse
 • Gloeiverlies
 • Droge volumieke massa
 • Schuifmaten
 • Chloor
 • Fluor
 • Organisch koolstof
 • Ion-chromatograaf
 • XRF
 • Uitloogproef
 • Specifiek oppervlak
 • Arbostof
 • Frog-volume
 • Geometrische eigenschappen
 • Vochtcorrectie
 • Rechtheid en scheluwte
 • Volumieke massa binnenmuursteen
 • Fysische eigenschappen
 • Leemapparaat