Foto omschrijving
Benesita

Bene sita Trading

In- en verkoop van schoenen en lederwaren in de meest ruime zin, het bevorderen van de schoenenhandel, het verlenen van verkoopondersteunende activiteiten op dit gebied en al hetgeen daarmede verband houdt.

Gevestigd te Nieuwegein.

Maakt gebruik van:
Finan-plan